Consulting / Advies

Accell Nederland is een innovatief bedrijf en is continu bezig nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de fietsindustrie. Een van haar nieuwe ideeën heeft betrekking op het ontwikkelen van een nieuwe dienst. Accell Nederland heeft BNew Group gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en daarnaast te inventariseren welke zaken er ontwikkeld moeten worden voor het succesvol uit kunnen rollen van deze nieuwe dienst.

Dit is een multidisciplinaire opdracht waarbij we onze innovatiekracht en creativiteit optimaal kunnen inzetten.