Consulting / Advies / Interim

Succesvol innoveren, we helpen u graag (Case Accell Nederland)

Accell Nederland (ook wel Accell Benelux) is een innovatief bedrijf en is continu bezig nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de fietswereld. In Nederland zijn de fietsmerken Sparta, Batavus en Koga voor de consumenten het meest bekend.
De BNew Group heeft met succes een innovatie-opdracht van de directie van Accell Nederland afgerond. We geven graag een korte omschrijving (zonder vertrouwelijke informatie prijs te geven) van de verrichte activiteiten en hoe we tot een succesvolle afronding zijn gekomen. Het gaat hier om een multidisciplinaire opdracht die in verschillende fasen is uitgevoerd:

Eerste fase van het innovatieproject (analyse):

 • In deze fase is als eerste begonnen om het veranderende, het verwachte toekomstige consumentengedrag in kaart te brengen rondom producten van Accell Nederland.
 • Ten tweede is er gekeken naar mogelijke belangrijke invloeden op de Accell bedrijfsvoering, van maatschappelijke ontwikkelingen zoals circulaire economie, verdere digitalisering etc.
 • Vervolgens is onderzocht wat de sterkten zijn van de huidige onderneming.

Tweede fase van het innovatieproject (innovatie):

 • Aan de hand van de analyse uit de eerste fase zijn mogelijke innovaties geformuleerd.
 • Met de directie is gekeken wat de meest waardevolle innovatie voor de onderneming is.
 • Vervolgens is geïnventariseerd op welke wijze de innovatie kan worden geïmplementeerd. Welke bestaande bedrijfs-processen / onderdelen, IT-infrastructuren en financiële systemen gebruikt kunnen worden. Welke aanpassingen zijn noodzakelijk en voor welke vaardigheden moeten strategische partners gezocht worden.
 • De tweede fase is afgesloten met het opstellen de investeringsbegroting voor de gekozen innovatie.

Derde fase van het innovatieproject (implementatie):

 • De directie van Accell Nederland heeft besloten om een leaseorganisatie op te richten voor de merken Sparta, Batavus en Koga en heeft aan de BNew Group gevraagd om op basis van de uitkomsten van fase één en twee voor de implementatie te zorgen.
 • De BNew Group heeft door het opzetten en begeleiden van interne projectteams rondom markting/sales, ICT, service en garantie een nieuwe organisatie opgezet.
 • De operationele organisatie is door BNew Group getraind.
 • Het resultaat is dat bij de fietsdealer consumenten en bedrijven fietsen van Sparta, Batavus en Koga via een geautomatiseerd systeem kunnen leasen. Dat dealers geautomatiseerd "reparatie, onderhoud en banden (ROB)" kunnen declareren en waarbij de historie wordt gelogd. Dat de leaserijder gedurende de leaseperiode compleet ontzorgd wordt en voorzien van de juiste communicatie.
 • Dit is een eerste stap in de verdere ontwikkeling op het gebied van “product as a service” en / of “mobility as a service (zie ook raport ABN AMRO)”! Dit is een belangrijke stap voor het toekomstig verdienmodel van de onderneming.

Het resultaat (Klik de onderstaande merkenlogo's aan om de ontwikkelde leasepropositie's te bekijken):

Bekijk onderstaande PDF (klik linksonder) en filmpje als voorbeelden van de ontwikkelde content en de achterliggende processen die zijn opgetuigd:

Klik op ons logo en ga naar projecten voor andere voorbeelden (cases)

Neem contact met ons op

SUCCESVOL INNOVEREN? WIJ HELPEN U GRAAG!