ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY MATTERS

Een zich steeds vernieuwend organisme is een gezond en vitaal organisme. Dit geldt ook voor organisaties. Alle beschikbare energie wordt zo efficiënt mogelijk benut, ook in relatie tot de omgeving. Zo worden de milieudoelstellingen gehaald. Middels advies, coaching of interim opdrachten gaan we aan de slag.

De BNew Group kan u helpen zoeken naar - en ontwikkelen van - innovatieve technologieën die in bestaande en nieuwe processen kunnen worden toegepast. Wij ondersteunen ook het implementatieproces. Richt men zich daarbij niet alleen op het verbeteren van efficiency maar ook op het verbeteren van arbeidsomstandigheden, leefklimaat en milieu, dan worden deze vernieuwingsprocessen nog zinvoller. Daarom ons motto: Environmental Technology Matters.

Voor onze analyse maken we gebruik van het "energie optimalisatie proces". Met deze methodiek worden de in- en uitgaande energiestromen bij een vooraf vastgesteld eenheid in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens wordt gekeken hoe deze energiestromen zo efficiënt mogelijk in de gedefinieerde eenheid kunnen worden benut door het toepassen van nieuwe technologieën. De methode van het "energie optimalisatie proces" is op tal van eenheden toepasbaar en kan in omvang sterk variëren; deelprocessen in een bestaande productieplant, woningen, ziekenhuizen, een gemeente etc. Door deze aanpak kunnen milieudoelstellingen behaald worden.

Advies, coaching en interim opdrachten

De BNew Group begeleidt directies en managers bij het in gang zetten of versnellen van innovatieprocessen waarbij nieuwe technologieën gebruikt kunnen worden om financiële en milieudoelstellingen te halen. Van analyse en advies tot helpen zoeken naar geschikte nieuwe technologieën en implementatie daarvan. Wij schrijven niets voor en leggen niets op maar stimuleren al aanwezig vakmanschap en kennis in de organisatie om succesvol en duurzaam te innoveren.

Hieronder staan een aantal video's in een afspeellijst van innovatieve technologieën. Stuk voor stuk bijzonder. Breng je de afzonderlijke technologieën bij elkaar dan versterken ze elkaar. Environmental technology matters!

Via de knop onder aan de pagina kunt u contact met ons opnemen.

Voorbeeldproject

advies en projectmanagement
interim management

STEL UW VRAGEN HIER