COACHING DURING DEVELOPMENT PROCESS

Coaching: Een goede coach kan een team helpen een betere prestatie te leveren waardoor de doelen makkelijker en met succes behaald kunnen worden.

Ontwikkelt u een nieuwe dienst en zijn verschillende disciplines in uw organisatie hierbij betrokken?

Ontwikkelt u een nieuw product waarbij verschillende technische disciplines hun bijdrage moeten leveren?

Soms kan samenwerking lastig zijn en kan een professionele coach die buiten de organisatie staat processen soepeler laten verlopen. Mocht u hiernaar op zoek zijn dan bent u bij BNew aan het goede adres.

Coaching volgens BNew:

Sport is een belangrijke inspiratiebron voor succes coaching.

Alvorens goed te kunnen coachen worden doelen en bestaande processen in kaart gebracht.

Tijdens het coachen staan de volgende vragen centraal:

  1. Zijn de doelen helder en realistisch (ambitie) ?
  2. Zijn voor het halen van de doelen alle competenties aanwezig (worden de verschillende posities in het speelveld goed bezet) ?
  3. Zijn alle voorwaarden aanwezig zodat de professionals goed hun werk kunnen doen ?
  4. Speelt iedereen goed samen ?
  5. Klopt de onderliggende strategie die ervoor moet zorgen dat het doel bereikt wordt ?

Coaching door BNew is erop gericht dat uw onderneming voor alle 5 hierboven genoemde punten een zeer goede score haalt. Uw mensen moeten het doen; wij houden spiegels voor, stellen kritische vragen, laten andere aanpakmethoden zien en waar nodig zullen voorstellen gemaakt worden om competenties aan te vullen etc.

Belangrijk voor ons is dat iedereen plezier heeft in het spel want daarmee kunnen de mooiste doelen bereikt worden.

Projecten

advies en projectmanagement
interim management

Make an appointment

Neem contact op voor het maken van een afspraak