Create new ideas

Create new ideas: Uw organisatie wordt door uw klanten en door de concurrent uitgedaagd om gezond en innovatief te blijven. Dit vraag veel aandacht en tijd in de dagelijkse operatie. Maar lukt het ook om die extra stap te zetten waardoor onderscheidend vermogen en toekomstbestendigheid gewaarborgd blijven?

 

Managementteam / Raad van Commissarissen / Bestuur / Raad van Toezicht

Het met elkaar van tijd tot tijd bedenken van nieuwe producten of diensten is in velerlei opzichten zeer waardevol voor uw onderneming. Dit brengt energie in uw organisatie. Dit geldt niet alleen voor het managementteam maar ook voor de toezichthoudende Raad van Commissarissen, bestuur of Raad van Toezicht.

Create new ideasHet creëren van nieuwe ideeën volgens BNew:

Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur en bevindt zich in een bepaalde ontwikkelingsfase. Een standaard aanpak om met elkaar tot nieuwe diensten en / of producten te komen is er dan ook niet. Wat belangrijk is om de voorwaarden te scheppen zodat iets nieuws kan ontstaan. Zo kan het graan pas ontkiemen als de akker geploegd is. Het creëren van de bij uw organisatie passende voorwaarden waaronder nieuwe ideeën ontstaan is waar wij goed in zijn.

Als eerste zal er een intake plaatsvinden, waarna we een voorstel doen van voorwaarden creërende activiteiten ter voorbereiding op de brainstormsessie. Hierna zal een brainstormsessie georganiseerd worden en een slotbijeenkomst waarin gekeken wordt welke ideeën krachtig genoeg zijn om verder uit te werken. Deze gehele cyclus vindt plaats in een periode van 3 maanden. Na afronding van alle activiteiten heeft u een duidelijk beeld van de toekomstbestendigheid van de organisatie en welke stappen er gezet kunnen worden om het onderscheidend vermogen van uw onderneming te vergroten.

 

Projecten

advies en projectmanagement
interim management

Make an appointment

Neem contact op voor het maken van een afspraak